Dataloggers temperatuur

Een datalogger wordt gebruikt als meetinstrument. Met een datalogger kan men gegevens opslaan. Het zijn dan vaak de gegevens die in relatie staan met een tijd en een bepaalde locatie. Nu wordt de meting uitgevoerd door een ingebouwde sensor. In enkele gevallen worden de metingen ook uitgevoerd door een extern meetinstrument en/of sensoren. Nu zijn er de laatste tijd wel belangrijke aanpassingen aangebracht bij deze meetapparaten. Tegenwoordig zijn ze vaak gebaseerd op de moderne elektronica wat dan allemaal plaats vindt via een computer of een digitale processor.

De uitvoering

Ze zijn over het algemeen als kleine handbare apparaatjes in de handel verkrijgbaar. Een batterij dient voor de energievoorziening van het meetapparaat. Zo kunnen ze bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer er op een plaats een temperatuur moet worden gemeten. Hierbij is het dan voorzien van een microprocessor die een intern geheugen heeft zodat de informatie kan worden opgeslagen. De gegevens kunnen worden uitgewisseld met computers. Hiervoor worden ze dan softwarematig ingeschakeld en kunnen vervolgens met bepaalde software worden uitgelezen. Er kunnen gegevens verzameld worden. Wanneer het meetapparaatje is geactiveerd kunnen ze, zonder dat er een persoon daadwerkelijk aanwezig is, gegevens blijven meten en registreren. Zo kan men, ook al is men op afstand, toch alles in de gaten houden. Ze kunnen worden gebruikt voor temperatuurmetingen maar ook voor vocht en andere soorten metingen die belangrijk kunnen zijn. Dataloggers temperatuur metingen worden in de praaktijk veel uitgevoerd.