Een groene aanbesteding bij BTL

BTL heeft een heldere visie op de manier waarop je een groene aanbesteding in de markt moet zetten. Bij een groene aanbesteding gaat het er om dat je het idee over je groenproject zo goed mogelijk vertaalt naar de praktijk en daar de juiste partijen bij zoekt. Dat betekent dat er eerst een ontwerp moet worden gemaakt. Bij dat ontwerp wordt rekening gehouden met de geschiedenis van het gebied, met de wensen van de gebruikers en met de randvoorwaarden die door de opdrachtgever worden gesteld. BTL beschikt over alle expertise om zo’n ontwerp vorm te geven.

Partijen contracteren bij een groene aanbesteding

Stap twee bij een groene aanbesteding is dat het ontwerp wordt vertaald naar een praktisch uitvoeringsplan. Dat wil zeggen dat goed wordt gekeken hoe de verschillende elementen in het ontwerp op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden gemaakt. Er wordt een keuze gemaakt in de gebruikte producten en in de werkwijze. Daarna wordt een gedetailleerde planning gemaakt. Die planning is erg belangrijk. Want daarin wordt vastgelegd op welk moment welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Een goede planning wordt gekenmerkt doordat de verschillende partijen elkaar bij de uitvoering niet in de weg lopen en dat de werkzaamheden elkaar op een logische wijze opvolgen.

Een groenproject op tijd en binnen budget afronden

Een belangrijk punt bij een groene aanbesteding is het contracteren van de uitvoerende bedrijven. Het is belangrijk dat daar een duidelijke visie op is. De partijen moet bereid zijn om zich te committeren aan de visie van de projectleiders. Tijdens een groene aanbesteding spelen de weersomstandigheden een grote rol. Daarom moeten in het uitvoeringsplan voldoende reserves worden ingebouwd om tegenvallers te kunnen opvangen. Door dat op een deskundige wijze te doen zal de groene aanbesteding op tijd worden afgerond en binnen budget blijven.