Een BHV opleiding volgen bij G4S

In het geval van nood moet je kunnen rekenen op mensen die weten hoe ze je kunnen helpen om uit de benarde situatie te komen en je aan je verwondingen te helpen. Hiervoor dienen er altijd voldoende bedrijfshulpverleners, of BHV, aanwezig te zijn op locatie. Maar hoe wordt je een BHV? De opleiding tot BHV is voor iedere werknemer te volgen. In twee dagen tijd leer je welke kennis je moet hebben over verschillende noodsituaties en je oefent in een nagebootste situatie of je deze kennis ook in de praktijk kunt uitvoeren. De BHV opleiding van G4S is de perfecte opleiding om jezelf tot BHV om te scholen. Ongeacht op welke hoogte van de bedrijfsladder je zit en hoe goed je voorkennis over veiligheid ook is, door de BHV opleiding van G4S kan iedereen in het team BHV opgenomen worden die dit maar wilt. 

Nooit genoeg BHV

Elke onderneming moet voldoende BHV in het team hebben, zodat er op elk moment van de werkdag genoeg mensen zijn die de hulp kunnen bieden die nodig is. Je hebt nooit genoeg mensen met BHV, omdat er altijd wel iemand met vakantie of verlof is, of ziek op bed ligt. Vooral wanneer er een brand is uitgebroken of een gaslek is geconstateerd en iedereen het gebouw moet verlaten, is het belangrijk dat er genoeg BHV in het pand zijn. Door met een groep team de evacuatie te leiden kan iedereen op een veilige manier het gebouw verlaten en wordt erger letsel voorkomen. Verder moet je als BHV ook weten hoe je diepe snijwonden behandeld en een AED gebruikt om iemand met een hartstilstand te kunnen reanimeren. Als BHV heb je een belangrijke taak om het leven en de gezondheid van je collega’s zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Met de BHV opleiding van G4S leer je in slechts twee dagen tijd hoe je deze belangrijke schakel kan zijn en zorg je er samen met je team voor dat je in het geval van nood je steentje bij kan dragen.