Persoonlijk leiderschap: een zinvolle kwaliteit binnen en buiten het zakenleven

persoonlijk leiderschap

Een krachtig persoonlijk leiderschap is een eigenschap die in het zakenleven altijd zeer gewaardeerd wordt, vooral bij huidige en aanstaande managers en leidinggevenden. En terecht, want dankzij deze eigenschap weten mensen precies waar hun sterke en zwakke punten en weet men ook van daaruit het maximale uit de eigen mogelijkheden te halen. Een dergelijk sterk zelfbewustzijn maakt vervolgens de kans groter dat deze persoon tot een goede teamleider kan uitgroeien. Wie goed voor zichzelf zorgt of heeft gezorgd kan immers ook beter voor een ander zorgen. Maar ook buiten het zakenleven heeft elk mens baat bij een sterk persoonlijk leiderschap. Je kan hierdoor een leven met meer regelmaat opzetten. 

persoonlijk leiderschap

Zorg dat je de volgende valkuilen omzeilt

De beschikking hebben over sterke kwaliteiten met betrekking tot persoonlijk leiderschap is op zich prachtig, maar je moet ook opletten dat je hierin niet te ver doordraaft. Mocht je een cursus hiervoor volgen, dan zul je hier ongetwijfeld voor gewaarschuwd worden. Je zou bijvoorbeeld te ver kunnen gaan als je té veel zelfvertrouwen zou hebben en wel zodanig dat je niet meer openstaat voor meningen van andere mensen. Een andere valkuil bestaat eruit dat je soms meer verantwoordelijkheid naar je toe zou trekken dan je eigenlijk aan kunt. Tenslotte denken sommige mensen met een scheef gegroeid persoonlijk leiderschap dat ze op alle facetten van het leven invloed kunnen uitoefenen. Dat is niet zo én dat is ook niet wat je op welke cursus dan ook zou leren: persoonlijk leiderschap gaat uit van je eigen kwaliteiten en je persoonlijke invloedswereld.