Wanneer wordt er (g)een observator aangesteld?

observator whoa

De rechtbank heeft altijd de keuze om tijdens een WHOA-traject een observator aan te wijzen. Belangrijk is dat deze observator WHOA, bij het toezicht houden op de totstandkoming van het akkoord, onpartijdig en onafhankelijk is. Daarnaast moet hij de belangen bewaken van de gezamenlijke schuldeisers.  Maar wanneer wordt een observator eigenlijk aangesteld en in welke gevallen is dit niet mogelijk? Dat lees je allemaal in dit artikel.

observator whoa

Wanneer is het mogelijk om een observator aan te stellen?

Alleen in het geval de schuldenaar een akkoord tot stand probeert te brengen, is het mogelijk om een observator aan te stellen. Als er echter al sprake is van betrokkenheid van een onafhankelijke deskundige die al optreedt voor beide schuldeisers, zoals een  herstructurering deskundige, dan is het niet mogelijk om ook nog een observator aan te stellen om toezicht te houden op de totstandkoming van het akkoord. Dat is in de wet vastgelegd, en dus wettelijk zo bepaald. De reden hiervoor is dat beide deskundigen niet tegelijkertijd in dezelfde functie kunnen zijn.
Houd er wel rekening mee dat er één van die twee betrokken moet zijn geweest in het WHOA-traject. Dus of een observator whoa, of een herstructurerings deskundige. Als dit niet het geval is, zal de rechtbank alsnog een observator aanwijzen.